سایت موزیک آوادیو

امید آمری

سبک پاپ
بیوگرافی

 این اولین بار نیست که یکی از پزشکان کشورمان درعین فعالیت در رشته پزشکی  به کارهنری وخوانندگی می پردازد .افرادی مانند دکتر محمد اصفهانی به عنوان یک چهره هنری درمیان مردم از محبوبیت بالایی برخوردارند. دربین پزشکان جوان نیز دکتر امید آمری دندانپزشکی حاذق است که مردم ایران اورا به عنوان یک خواننده موسیقی پاپ نیز می شناسند.وی متولد 1354 می باشد وبا این سن توانسته درسه رشته موفقیت های کسب نماید که آن راحاصل تلاش های شبانه روزی خود می داند وی فعالیت های خود را اینگونه توصیف می کند که، هر سه رشته من هنری است؛با بکارگیری درست علم وهنر در کار ایمپلنت دندان زیبایی خلق می کنم وبا بکارگیری درست از ابزار ومواد با هنر خود ساختمانی را بنا می کنم.که هر دوی آنها هم به اندازه هنر موسیقی زیبا ودلنشین است.اوعقیده دارد در هر کاری سخت ترین را انتخاب می کند. بسیار کمال گراست وحد معمول را نمی پذیرد.پشتوانه مالی داشته است اما روی پای خود باتوکل به خداوند بزرگ ایستاده است. آلبوم جدید اوبعد ازسه سال ،مراحل دریافت مجوز را طی می کند وبزودی به بازار عرضه می گردد.