سایت موزیک آوادیو

رضا ملک زاده

سبک پاپ
بیوگرافی

رضا رضا ملک زاده، Reza Malekzadeh، متولد تهران می باشد.زاده، Reza رضا ملک زاده، Reza Malekzadeh، متولد تهران می باشد.رضا ملک زاده، Reza Malekzadeh، متولد تهران می باشد.، متولد تهران می باشد.رضا ملک زاده، Re، متولد تهران  رضا ملک زاده،متولد تهران می باشد.

 

| زمینه تخصصی: خواننده

| ژانر کاری: پاپ، تلفیقی

| سال شروع کاری: 1394

| ساز تخصصی: پیانو