سایت موزیک آوادیو

جواد مقدم

سبک حماسی/مذهبی
بیوگرافی

جواد مقدم (متولد سال 1359،تهران) شاعر و مداح اهل بیت است.