سایت موزیک آوادیو

سخن بزرگان در مورد موسیقی

لئوپولد اشتوکووسکی:گونه که یک نقاش تصاویرش را بر روی بوم ترسیم می کند موسیقیدان نیز تصاویر را بر روی سکوت می نگارد.
نیچه:زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست.
لئوتولستوی:موسیقی تند نویسی احساسات است.
بتهوون:موسیقی باید آتش از قلب مرد و اشک از چشمان زن بر آورد.
هاینریش هاینه:آنجا که سخن باز می ماند...موسیقی آغاز می گردد.
هنری وادزورث لانگ فلو:موسیقی زبان جهان بشر است.
آلبرت انیشتین:اگر من یک فیزیکدان نبودم قطعا موسیقیدان می شدم..اغلب به موسیقی فکر میکنم...من با رویای موسیقی زندگی میکنم..موسیقی بخشی از زندگی من است..بیشترین لذت زندگی من از موسیقی است..
احمد شاملو:بر کدام جنازه زار میزند این ساز....برکدام مرده ی پنهان می گرید این ساز بی زمان...در کدام غار،برکدام تاریخ می موید...؟این سیم و زه...؟این پنجه ی نادان...بگذار برخیزد مردم بی لبخند... بگذار برخیزد...!
بتهوون:موسیقی مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند...در آنجا هرچیز گلهای زیبا می دهد...و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید...اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.
بتهوون:یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است...بدون احساس نواختن غیر قابل بخشش.
بتهوون:برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. 
بتهوون:نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.
رلیبوز:موسیقی شاعرانه ترین،نیرومند ترین و زنده ترین هنرهاست،باید آزادتر از هنرهای دیگر نیز باشد.
هیتلر:موسیقی ناخودآگاه دست های انسان را وادار به بلند شدن به سمت آسمان می کند. 
و این یعنی موسیقی بر همه تاثیر می گذارد....!حتی بر خون آشامی مثل هیتلر...! 
مندلسون:در موسیقی نت ها مانند کلمات معنی مشخصی دارند ولی ترجمه و تفسیر آنها غیر ممکن است.